Frågor & svar
Nyheter

Undantag i behandlingsförbudet i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Naturvetarna har fått möjlighet att göra ett yttrande till Jordbruksverket inför arbetet med en översyn om undantag i behandlingsförbudet i 4 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna anser att genom att tydliggöra djursjukskötares roll och ge dem befogenhet att överlåta omvårdnadsuppgifter till djurvårade, som de arbetar tillsammans med i team, skulle arbetsbelastningen på legitimerad personal kunna minska och kvaliteten i vården av våra sällskapsdjur öka. Samtidigt kan Naturvetarna som facklig organisation inte bortse från de arbetsmiljöproblem som finns i branschen, vilka också lyfts i skrivelsen.