Frågor & svar
Nyheter

2000-talet är naturvetares århundrade

Knappt två månader har gått sedan jag tillträdde som förbundsdirektör för Naturvetarna. Jag ser en mycket stor potential i Naturvetarna. Förbundet organiserar grupper på arbetsmarknaden som kommer att stå för många av lösningarna på de globala utmaningar vi ser framför oss. I en tid av faktaresistens blir det allt viktigare att lyfta fram och visa på betydelsen av naturvetenskaplig kunskap och kompetens, som är en grund för hållbar utveckling. 

Publicerad:

Framtidens arbetsliv kommer att skilja sig markant från det vi har upplevt under 1900-talets andra hälft. Nya kompetenser kommer att behövas och kunskapsbehovet förändras snabbt. Automatiseringen och digitaliseringen ger nya förutsättningar. De arbeten som väntar den högutbildade naturvetaren fokuserar på att lösa problem, hantera stora informationsmängder samt manuella, icke rutinmässiga uppgifter. Ett sådant exempel är bioinformatiker som kombinerar biologi med avancerad datakunskap.

Digitaliseringen förändrar också vårt sätt att arbeta. Gränserna för när arbetet kan utföras luckras upp, och möjligheterna att utföra det i samverkan med kollegor, kunder och samarbetspartners i andra kulturer och tidszoner ökar.

För naturvetare kommer den alltmer komplexa arbetsmarknaden att innebära oanade möjligheter. Klimatomställningen gör att nya biobaserade material behöver utvecklas, liksom att material återanvänds i en livscykel. Lika viktigt är en tryggad råvaruförsörjning.
Vi ser också medicinska utmaningar och behov av ren och säker energi, liksom tillgång till livsmedel och rent vatten för en växande befolkning. Den nya artificiella intelligensen och nanotekniken förutsätter att det finns drivna och engagerade naturvetare som tar täten och leder utvecklingen.

Den naturvetenskapliga kunskapen och kompetensen är avgörande för att vi ska klara dessa utmaningar. Den utvecklingscykel som dominerar den globala produktionen är naturvetenskapligt orienterad vilket gör 2000-talet till naturvetarnas århundrade, Naturvetare skapar världens framtid!

Vi står inför en spännande framtid på arbetsmarknaden. Utmaningen för oss är att göra Naturvetarna till den starkaste kraften för naturvetare. Det kommer att märkas under Almedalsveckan där vi fortsätter diskussionen om framtidens arbetsmarknad. Det gör vi på naturvetarminglet som vi arrangerar den 5 juli. Jag hoppas att vi ses då. Det blir ett tillfälle för naturvetare att träffas och knyta nya kontakter. Under minglet kommer jag och Fredrik Löfgren, som bland annat är robotutvecklare, att föra ett samtal om framtidens arbetsmarknad. Varmt välkomna!

Per Klingbjer

förbundsdirektör

Kommentarer

Kommentera