Frågor & svar
Nyheter

Avtalsklart inom industrin: 6,5% på tre år

Så blev det ett nytt avtal i sista stund innan det gamla avtalet löpte ut. De fem facken inom industrin har enats om att säga ja till budet från de opartiska ordförandena.

Publicerad:

Även arbetsgivarna inom bland annat Ikem, som Naturvetarna har avtal med, har accepterat budet.

Avtalet är treårigt och ger 6,0 procent i löneökningar plus avsättningar till flexpension på 0,5 procent. Värdet uppgår till totalt 6,5 procent.

Facken inom industrin, bland annat Sveriges Ingenjörer, menar att avtalet ger förutsättning för fortsatta reallöneökningar och kan samtidigt bli riktmärke för övriga avtal på arbetsmarknaden. Detta utan att försämra Sveriges konkurrensförmåga.

Avtalet ger 2,0 procent per år från den 1 april 2017.

Utöver löneökningarna sker avsättning för att öka medlemmarnas deltidspension/flexpension. Ökningen för 2017 är 0,2 procent och 0,3 procent år 2019. Alltså totalt 0,5 procent.

De nya avtalen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Palle Liljebäck

chefredaktör