Frågor & svar
Nyheter

Matz S 2017-04-07

Hade möjlighet till träning i grupp 1tim/v, men drogs in av chef utan att ens först meddela via samverkansgrupp .. :-(