Frågor & svar
Nyheter
Foto: Maria Raymondsdotter

Din personlighet färgar teamet

Är du eldröd eller skogsgrön som person? Det kan vara bra att veta för att få kommunikationen och samarbetet att flyta bättre på jobbet. En mix av olika personlighetstyper behövs när bästa teamet ska byggas.

Publicerad:

Har du upplevt att du inte når fram med ditt budskap? Kanske du har varit otydlig i kommunikationen. Men det behöver inte vara så.

– Informationen måste landa rätt hos mottagaren. Om jag uttrycker mig målande och passionerat till en person som är analytisk och behärskad är risken stor att budskapet inte når fram. Det gäller att anpassa sig till den som lyssnar, säger ledarskapskonsulten Johan Hamilton.

Han använder sig av färger för att beskriva olika personlighetstyper. Men det handlar inte om intelligens eller empati – medkänsla för andra människor.

– Att lära känna sig själv och andra underlättar kommunikation och samarbete på jobbet, och man slipper onödiga störningar.

Rötter hos Jung

Den metod han tillämpar bottnar i vetenskapen och har sina rötter i den schweiziska psykologen Carl Jungs forskning, som är aktuell än idag.

– Med insikter om olika människors personlighetsprofil kan samarbetet flyta bättre. Alla har väl upplevt att det kan vara svårt att samarbeta med vissa, medan det fungerar utmärkt med andra.

Han refererar till Carl Jung som har sagt: "Den du minst vill samarbeta med kan lära dig mest." Det har Johan Hamilton tagit fasta på när han jobbar med kommunikation och ledarskap för olika uppdragsgivare. Bland annat har han använt den här metoden på Regeringskansliet och inom djursjukvården.

Tanken är att alla personlighetstyper behövs och att de kompletterar varandra. Men det är lätt att gå i fällan och välja bort de som inte är som en själv.

Risk för krock

Ofta domineras ledningsgrupper av eldröda personer, som är fokuserade, resultatinriktade och viljestarka. I den övriga organisationen är de flesta skogsgröna. De är omtänksamma, vänliga och värnar relationer och den goda stämningen. Här är upplagt för en krock.

– För att hela organisationen ska gå i takt behövs en mix av olika personlighetstyper i både ledningsgrupp och personalgrupp. Det har visat sig att sådana grupper är bättre på att lösa problem.

Med kunskap om kollegors personlighetstyp är det också lättare att ha förståelse för vissa beteenden.

– Solgula personer, som kännetecknas av att vara engagerade, utåtriktade och idérika har en förmåga att bli dramatiska och överreagera. Med den vetskapen kan man som kollega ha förståelse för det agerandet.

Var tuff tillbaka

Detsamma gäller för den eldröda kollegan som med sin tydlighet och sitt driv kan uppfattas som argsint och kanske otrevlig.
Hur ska man bete sig mot en sådan person?

– Bit tillbaka och var tydlig själv. Du kan alltså själv vara tuff, vilket ofta gör att den eldröda kollegan taggar ner och inser sitt olämpliga uppträdande.

Innebär det att man kan ursäkta ett dåligt beteende för att man är en viss personlighetstyp.

– Nej, det är aldrig okej. Snarare kan man använda den insikten till att korrigera sig själv. Den som är eldröd bör alltså i mötet med skogsgröna kollegor tona ner sig själv och ge den andre utrymme.

Hur ska man då veta vilken personlighetstyp man är?

– I ett första steg kan man göra en självskattning. För många faller färgerna på plats direkt, medan andra får fundera. Ett sätt är att låta kollegor bedöma dig. För att få en mer objektiv bild finns det mer djupgående analyser att göra. #

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera