Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Djursjukvård: Förslag på nya undantag

Jordbruksverket la igår fram ett förslag på nya undantag i behandlingsförbudet inom djurens hälso- och sjukvård. Förslaget är långtgående och ger personal som inte är legitimerad rätt att utföra betydligt fler arbetsuppgifter än tidigare.

Publicerad:

Naturvetarna är remissinstans och kommer efter samråd med vår professionsförening för djursjukskötare, Djursjukskötares riksförbund att besvara remissen. Medlemmar i förbundet bör i första hand vända sig till riksförbundet med sina synpunkter på förslaget.

Du kan ta del av förslaget i sin helhet på Jordbruksverkets webbsida.

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera