Frågor & svar
Nyheter

Domarna från Kolmården och Krokom ger vägledning

Vem har ansvaret för arbetsmiljön när en olycka händer? Med avstamp i de aktuella domarna från Kolmården och Krokom redde chefsjuristen Ullika Dalén ut frågan på ett seminarium för chefer i Naturvetarna och SSR.

Publicerad:

I fallet Kolmården blev en zoolärare dödad när hon jobbade ensam med vargar. 

– Den brottsliga handlingen var att ensamarbete tilläts, vilket bedömdes som oaktsamt. Det stod också klart att det ledde till kvinnans död, säger Ullika Dalén.

Vem var då ansvarig för dödsolyckan?
– Här var det viktigt att reda vem som har straffansvaret. Arbetsgivaren har huvudansvaret, men som kan delegeras. För att den som får ansvaret ska kunna ställas till svars måste hen ha kompetens för att klara uppdraget.

Så var det i fallet Kolmården, vilket gjorde att den zoologiska chefen kunde dömas. Kolmården accepterade Tingsrättens dom som har vunnit laga kraft.

Kände sig mobbad

I det andra fallet var det knepigare. Det gällde en socialsekreterare i Krokums kommun i Jämtland, vilket slutade med ett tragiskt självmord. 

Han fick snabbt samarbetsproblem med sin nya chef och bad om att bli omplacerad, men hans önskemål tillgodosågs inte. Problemen eskalerade och kollegorna reagerade. Man gjorde en mobbningsutredning, som kom till slutsatsen att mobbning inte förelåg.

Socialsekreteraren blev sjukskriven på grund av depression. Samma dag som han underrättas om avsked tar han sitt liv.

Friad trots stora brister

Tingsrätten bedömer att det fanns stora organisatoriska brister på arbetsplatsen och att mobbningsutredningen hade utförts på ett undermåligt sätt. Arbetsgivaren hade inte heller fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Tingsrätten kommer till slutsatsen att socialchefen och enhetschefen genom oaktsamhet och vårdslöshet orsakat socialsekreterares död. Socialchefen och enhetschefen döms för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Efter överklagan kommer hovrätten till en helt annan slutsats och friar båda cheferna. Hovrätten delar många av tingsrättens bedömningar, som att det var fel att varsla socialsekreteraren om uppsägning, men att det i sig inte är ett arbetsmiljöbrott.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera