Frågor & svar
Nyheter

Pelle 2017-01-13

Det ser ju objektivt och bra ut när två uppfattningar får komma till tals. Som om det rörde sig om två lika tungt vägande inriktningar trots att den hyggesfria varianten nästan inte tillämpas alls. Men enligt naturvetaren är hyggesfritt så pass i ropet att det finns skäl att fråga ”är hyggen på väg bort?”. Sådana rubriker kan man förvänta sig i miljörörelsens tidningar. Man kan få intrycket att naturvetaren tycker något i det här fallet, men så kan det väl inte vara? Den ene benämns ”VD och expert” och den andra ”professor” (men degraderas sedan till docent och får sitt namn felstavat). Experten säger att ny (eller ”nu”…?) forskning visar att träd lagrar mer ju äldre de blir. Är det ett expertutlåtande att ett träd blir större ju äldre det blir och att kolinnehållet därmed ökar? Är det ett expertutlåtande att det ekonomiska resultatet blir bättre om man beaktar nyttor som inte har mer ekonomi att göra? Experten är också VD i ett företag som tjänar pengar på att sälja tjänster inom hyggesfritt skogsbruk. Kan man förvänta sig objektiva svar då? Om fråga 5: Ordet ekologi betyder ungefär ”läran om samspelet i naturen”. För ett par decennier sedan togs det över av handeln och miljörörelse som bytte ut betydelsen mot ”miljövänligt” istället. Inom naturvetenskapen betyder det fortfarande ”läran om…”, men här har naturvetarförbundet tydligen släppt det naturvetenskapliga för att istället bekänna sig till miljörörelsens variant. Varför?