Frågor & svar
Nyheter

ERKA 2017-11-09

1. Ditt främsta skäl till att Naturskyddsföreningen borde totalförbjudas? Enligt KBO:s* faktaenhet misstänks Naturskyddsföreningen framkalla faktaresistens. Då gäller försiktighetsprincipen som är beslutad av riksdagen, det vill säga att man ska fasa ut föreningen. 2. Vilka är riskerna med Naturskyddsföreningen? Vi vet att den är skadligt för jordbrukande matframkallande organismer och att det kan orsaka faktaresistens. Och eftersom den används så mycket i Sverige, är riskerna för stora för att fortsätt tillåta föreningen. 3. Vilka blir effekterna med ett förbud? Naturvännerna måste använda andra metoder. Det är inte lätt men det går  4. Finns det alternativ till föreningar? Ja, ett smart sätt är att ha en bra dialog och odla kontakterna med faktakunniga. Det har även andra positiva effekter på samhället som ökad gemenskap och minskad polarisering. Hela 100 % av Sveriges befolkning är ju ekologiska varelser även utan syntetiska åsikter! 5. Hur påverkas förbrukningen av diesel med ett förbud? Inte mycket. *Knowledge before opinions