Frågor & svar
Nyheter

Jan Jönsson 2017-11-18

Therese, det är väldigt viktigt att du verkligen vet vad det är du säger när du påstår att det inte är någon större skillnad mellan ekologisk produktion och konventionellt. Jag har sänkt dieselförbrukningen med hälften och odlar konventionellt använder mellangrödor. Mellangrödorna är inget som minskar glyfosat användningen.