Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck 2017-11-13

Hej "Upprörd" och tack för kommentar. Även lantbrukarna är splittrade i frågan. Har t ex svårt att tänka mig att de som driver ekologiskt lantbruk är mot ett förbud. Detsamma gäller Naturskyddsföreningen, vilket är förväntat. Att kemikalieinspektionen inte vill ha ett totalförbud är intressant. De gör riskanalyser och bedömer kemikalier och kommer till den här slutsatsen. Det nyanserar debatten och skulle kunna gör att båda sidor kan närma sig varandra och nå ett förnuftigt beslut.