Frågor & svar
Nyheter

Leif Hedström 2017-12-15

"Regelverket är inte anpassat till i dag, där enskilda medarbetares kompetens är avgörande", säger Patrik Karlsson. Men har det inte alltid varit så? Skillnaden är väl i så fall att det nuförtiden i vissa befattningar, men långt ifrån alla, krävs kunskaper som endast de yngre generationerna har.