Frågor & svar
Nyheter

Skogis 2017-08-17

Vatten brist kring Medelhavet kan göra att fler drar sig norrut. Då kan livsmedels produktionen behöva öka och all jordbruksmark behövas.