Frågor & svar
Nyheter

Birgitta 2017-09-29

Med ökad ålder tilltar störningskänsligheten. Mänskligt tal har direktaccess till "uppmärksamhetscentrum" i hjärnan. Jag skulle få stora koncentrationssvårigheter. Har redan jobbat i ett mycket stort och ett litet landskap. Vid ett fåtal situationer skulle en landskapslösning gagna mitt sätt att arbeta!