Frågor & svar
Nyheter

Lena 2017-09-29

Hej! Vi sitter i ett stort öppet landskap, ca 50 personer med skärmar mellan. Det är INTE bra. Jag sitter med hörselskydd på mest hela tiden. Om jag skall utföra beräkningar eller skriva måste jag kunna koncentrera mig. Det fungerar inte då folk pratar och går omkring. Det finns tysta rum men dessa saknar datorskärmar och är kalla så de är svåra att jobba i. Kontoret är nyss ombyggt men man struntade helt i att avskärma kaffeapparaten eller åtminstone dela ytan i några mindre enheter.