Frågor & svar
Nyheter

Per 2017-09-29

Svårt att avgöra vad som är "objektiva" resultat i artikeln och vad som är rena tyckanden. T ex: " i ett kontorslandskap pratar man spontant med varandra, vilket är trevligt" eller " samtidigt är det jättetråkigt att sitta på en arbetsplats där det är knäpptyst". Det låter i mina öron mer som personliga åsikter. Man undrar vad som är underlaget för dessa påståenden.