Frågor & svar
Nyheter

Flexpension i Tjänsteföretag införs nu

Från den 1 november införs flexpension i flera avtal med Almegas förbund. Det innebär att en del av utrymmet för löneökningar används till en kompletterande flexpensionspremie som förstärker pensionen.

Publicerad:

Flexpension införs eftersom att många lever längre, och då behöver pensionskapitalet räcka längre. Dessutom vill, kan och av ekonomiska skäl behöver allt fler jobba längre. Att gå ned i tid och arbeta mer flexibelt de sista åren kan därför vara ett sätt att orka arbeta längre. 

Flexpension i Tjänsteföretag innehåller två delar – en förstärkning av tjänstepensionen genom en kompletterande pensionspremie – flexpensionspremien – som arbetsgivaren betalar och en möjlighet att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet. De båda delarna kan användas oberoende av varandra.

Mer information om vad flexpension är och hur det fungerar finns i en informationsfolder som du kan ladda ner här. Foldern är framtagen av Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen.