Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Varför måste man frysa sushilaxen?

Varför fryser man lax som ska användas i sushi. Vad är det som sker i fisken då? Och måste man frysa den, eller finns det andra alternativ?

Publicerad:

Man fryser lax för att ta död på eventuella parasiter som kan finnas in fiskköttet. Det är båda nematoden Anisakis simplex och fiskbinnikemask (Diphyllobotrium latum) samt sugmaskar (leverflundror av familjen Opisthorchiidae). Parasiter är vanliga i vildfisk, och kan dödas både vid frysning och uppvärmning, men enbart frysning fungerar för sushi.

Lagen kräver frysning till minus 20°C i minst tjugofyra timmar i Sverige. Ett alternativ till frysning är förvaring vid tillräckligt hög salthalt under viss tid, till exempel åtta-nio procent under sex veckor, men troligen fungerar det inte för sushi.

Ivar Vågsholm, professor i biomedicin och veterinär folkhälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Kommentarer

Michael 2019-11-02

Det där är borttaget sedan 2012. Finns ingen anledning att frysa laxen innan tillredning. Läs på livsmedelsverkets hemsida.
Kommentera