Frågor & svar
Nyheter

Ge våra lärosäten möjligheten att vara de bästa arbetsgivarna

Det krävs bättre och mer långsiktiga förutsättningar för lärosätena att vara de goda arbetsgivare de önskar att vara. Det är en viktig kvalitetsfråga, för att utveckla framtidens naturvetenskapliga utbildning och forskning. Det var Naturvetarnas budskap när förbundet träffade statens offentliga utredning (SOU) "Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten".

Publicerad:

Mötet med utredningen innehöll bra diskussioner om vikten av goda villkor och attraktiva karriärvägar för dagens och framtidens forskare. Om Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer – med högkvalitativ forskning, hög utbildningsnivå och innovationskraft – då behövs anställningssystem som ger anställda och arbetsgivare långsiktiga incitament och goda villkor, enligt Naturvetarna. Det leder till en positiv samhällsutveckling, välfärd och utvecklar näringslivets konkurrenskraft.

– Flera delar av våra medlemmars arbetsvillkor inom högskolorna måste förbättras, framförallt måste staplingen av tidsbegränsade anställningar upphöra. På svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställningar norm och huvudregeln i lagen om anställningsskydd är tillsvidareanställning. Så måste det vara även inom universitet och högskola. Dagens system leder till kortsiktighet hos både anställda och lärosätena, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Ett annat budskap som lyftes på mötet var att produktivitetsavdraget i kombination med urholkning av utbildningsanslaget till naturvetenskapliga och närliggande utbildningar riskerar att leda till sämre kvalitet och möjligheter till kompetensförsörjning inom arbetsmarknadens alla sektorer. Naturvetarna anser att om dessa system behålls så måste anslagen till naturvetenskap, teknik, livsvetenskaper och närliggande områden kraftig ökas för att möta samhällets framtida utmaningar.

Utredningen kommer att redovisa sina resultat i december 2018, läs mer om utredningen här.

Kommentarer

Kommentera