Frågor & svar
Nyheter

Grundvattnet sjunker i nästan hela Sverige

Låga grundvattennivåer i hela landet utom Norrbotten kan ställa till problem med vattenförsörjningen i sommar. Ny teknik och högre vattenpriser är tänkbara lösningar när allt fler ska dela på den värdefulla resursen.

Publicerad:

Larm om vattenbrist och låga grundvattennivåer har duggat tätt under senaste året. Öland och Gotland är särskilt drabbade, men även andra delar av landet hotas av vattenbrist i sommar.

– Mycket regn innan värmen kommer kan rädda situationen, och det behövs stora nederbördsmängder för att fylla på depåerna, säger Fredrik Theolin, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Han har full koll på aktuella nivåer i landet och kartläggningen blir hela tiden bättre.

– Just nu har vi sextio mätare utspridda över landet och fler är på gång. Mätningen sker automatiskt var fjärde timme och varje dag får vi aktuella data. Men det finns luckor, blinda fläckar på kartan, som behöver täckas upp.

Lokala variationer

Särskilt på sommaren är nederbörden lokal, och på bara några kilometer kan det skilja mycket när regnskurarna drar fram över landskapet.

– Det behöver komma stora regnmängder på sommaren för att grundvattnet ska fyllas på. Det mesta avdunstar eller tas upp av vegetationen.

För den som vill ha koll på läget går in på SGU:s hemsida där det finns kartor och grafer som visar nivåerna i olika delar av landet. Nu är planen att göra scenarier, som också kommer att kunna följas på webben.

– Vi jämför med historiska nederbördsmängder och tittar på olika scenarier. Nu ser det dystert ut om inte regnmängderna överstiger de normala den kommande tiden. [f1] Men det är inte låga nivåer i hela landet. I Norrbotten är det mer vatten än normalt. Skåne och de nordliga delarna av västkusten ligger nära det normala.

Privata brunnar hotas

I Skåne kan sommartorka ställa till problem även under ett normalår. Eventuell torka kan även drabba de östra delarna av landet ända upp till Västernorrland, där magasinen inte återhämtat sig efter vintern.

Grundvattennivån är inget entydigt begrepp och man skiljer mellan stora och små magasin. De små magasinen finns i moränmark och fylls på snabbt, men töms också snabbt under torkperioder.

– I de små magasinen, där många privata brunnar har sin källa, sjunker vattennivån med en centimeter per dag under sommaren. På årsbasis kan det skilja så mycket som tre till fyra meter mellan lägsta och högsta nivå.

De stora magasinen hittar man i grus- och sandåsarna, där det är möjligt att göra större uttag. Uppsalaåsen är ett sådant exempel.

– Grundvattnet är inte tillräckligt för att försörja stadens invånare med vatten. Därför fyller man på med vatten från Fyrisån som renas naturligt genom åsen. Men nya lösningar behövs när staden växer och nederbördsmängderna kan komma att förändras i spåren på klimatförändringarna.

Ledningar läcker

Fredrik Theolin förklarar att ny teknik kan behövas, liksom att styra konsumtionen.

– Det förekommer ett visst läckage i alla vattenledningar. Uppsala ligger bra till med runt 20 procents förluster i ledningsnätet. Att hälften av det renade vattnet försvinner på vägen från reningsverk till konsument är inte ovanligt. Så där finns en förbättringspotential.

Han tror också att vattnet kommer att bli dyrare, vilket kan minska konsumtionen. Att spola toaletten med rent vatten kan säkert också komma att förändras, spekulerar han.

Han ni också koll på vattenkvaliteten?

– Ja, den på påverkas av hur mycket vatten det finns i marken. Vid låga nivåer blir koncentrationen av de flesta ämnen högre vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Exempelvis blir halterna av metaller högre. Å andra sidan finns risk för inblandning av humus från ytvatten när vattennivåerna är höga.

Intressant att notera är att blyhalterna i vattnet har minskat rejält när bensinen blev blyfri.

Hur är läget på Gotland?

– Lite bättre än förra året, även om det är marginellt. Där vågar man inte borra för djupt av risk för saltinträngning i kalkstenen.

Öland då?

– De åtgärder man har vidtagit, bland annat i form av en vattenledning från fastlandet gör att utgångsläget är bättre än förra året. Dessutom har en särskild kartläggning av grundvattenmagasinen utförts från helikopter. Resultat från den kommer att underlätta planeringen av framtida vattenförsörjning.

Palle Liljebäck

chefredaktör