Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Har jag rätt att vara tjänstledig för studier?

Jag har planer på att sätta mig i skolbänken igen. Jag har en masterexamen inom naturvetenskap och vill vidga min kompetens med en utbildning i kommunikation. Vilken rätt har jag att vara tjänstledig för studier under två år?

Publicerad:

Som arbetstagare har man rätt till ledighet för studier, enligt studieledighetslagen. För att få ledigt för utbildning krävs att man har varit anställd minst sex månader när ledigheten inleds, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Du kan själv välja vad du vill studera och hur länge du ska studera.

Tolkningen av vad som räknas som studier är relativt generös och omfattar all utbildning som följer en kursplan med syfte att förmedla kunskaper. Det behöver inte vara en högskoleutbildning, men rätten till ledighet gäller inte självstudier eller utbildningar av hobbykaraktär.

Om det rör sig om en begärd ledighet under längre tid än en vecka kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i sex månader. Oftast är inte det här något hinder då de flesta arbetsgivare har en välvillig inställning till studier. Gäller det en kortare ledighet som sammanlagt inte överstiger en arbetsvecka kan arbetsgivaren skjuta upp begärd ledighet i två veckor.

Det finns inga regler för hur långt innan man måste begära studieledighet, men självfallet uppskattar arbetsgivaren en god framförhållning med hänsyn till sin egen planering.

Om du av någon anledning vill avbryta dina studier har du rätt att gå tillbaka till arbetet i förtid. Din arbetsgivare har rätt att skjuta på återgången en viss tid, som varierar beroende på hur lång ledighet du beviljats.

Tänk också på att ditt kollektivavtal i vissa fall kan innehålla avvikande regler avseende tillämpningen av studieledighetslagen.

Kommentarer

Kommentera