Frågor & svar
Nyheter
Foto: Illustration Emma Hanquist

Manualen: Hitta ny kunskap i misstagen

Ibland blir det fel, men det behöver inte vara ett misslyckande. I stället kan ni ta vara på det ni lär er, och använda det för att tänka nytt.

Publicerad:

Hur hanterar ni saker som går fel på arbetsplatsen? Locket på? Letar syndabockar? Eller har ni en konstruktiv diskussion om vad ni kan lära er av situationen?

I verksamheter där utvecklingen går snabbt och man är beroende av ständigt nya innovationer, till exempel hos IT-jättarna i Silicon Valley, är ett misslyckande något man måste använda sig av.

– Företaget har fokus på människorna, och att skapa möjligheter för dem att vara kreativa och komma med nya innovationer. Här måste det finnas utrymme för att testa och att vara öppen med om något går fel, säger Annika Steiber, vd vid Berkeley Research Group, som har studerat Googles ledarskapsmodell på plats i företaget.

Världens mest innovativa företag

Tillsammans med Sverker Alänge, forskare vid Chalmers tekniska högskola, har hon skrivit boken Silicon Valley-modellen: Lärdomar från världens mest innovativa företag.

– Vi kan lära oss av dem att se en möjlighet till lärande när något går fel. Men det förutsätter att cheferna är intresserade, ställer frågor och är glada att man lär sig. Det behövs också rutiner för att ta vara på det man har lärt sig och göra förändringar, säger Sverker Alänge.

Han nämner öppenhet och snabba informationsvägar som viktiga faktorer för en innovativ verksamhet.

Göra världen bättre

– Ledningens inställning är viktig, till exempel vad de skriver och säger. De behöver också lyssna och ha tillit till sina medarbetare. Ett typiskt citat i boken är: "Om jag har en bra medarbetare som kommer med en idé, stöttar jag den även om jag inte riktigt förstår", säger han.

Han berättar att på Google värderas etik väldigt högt. När de rekryterar är de noga med att anställa etiska människor, som inte tar genvägar i jobbet.

Ledningens inställning är viktig.

– Det finns en stark känsla av vi-kultur bland de anställda. Man delar med sig och får tillbaka. Företaget har fokus på att förändra världen och göra den bättre och mer rättvis, vilket är ett sätt att locka och motivera många duktiga människor, säger Annika Steiber.

Undvik onödig byråkrati

För att lära sig och kunna bidra till utvecklingen måste det vara tillåtet att experimentera och ibland misslyckas. Men Annika Steiber förtydligar att det ska vara för att du tagit en risk och lärt dig något, inte att du gör samma misstag flera gånger.

Hon tillägger att det också är viktigt att kunna fatta snabba beslut om något behöver förändras. Därför undviker företagen onödig hierarki och byråkrati, och är snabba att genomföra besluten, till exempel att gå från desktop till mobilt på sju-åtta månader.

– Det handlar om den kultur man har i organisationen. Alla måste förstå att vi behöver lära oss snabbt för att få ny kunskap och fortsätta vara relevanta. Det här ska finnas med på ledningsgruppens agenda och vävas in i rutiner för utvärdering, befordran och nyrekryteringar, säger Annika Steiber.

7 tips för att vända misstag till innovation

  1. Se på misstag som en möjlighet att lära sig.
  2. Ha en öppenhet kring det som går fel och diskutera vad ni kan lära er av det.
  3. Lyssna och ställ frågor.
  4. Fatta och genomför beslut snabbt om något behöver förändras, till exempel en arbetsrutin eller inriktningen på ett projekt.
  5. Basera besluten på data och fakta, inte på känslor.
  6. Ha tillit till dina medarbetares idéer.
  7. Dela med dig av kunskap till andra

Kommentarer

Kommentera