Frågor & svar
Nyheter
Olika mikroorganismer kan bryta ner miljöstörande ämnen.

Fråga en naturvetare: Hur funkar det när växter och mikroorganismer renar mark?

Är det möjligt att rena mark och vattendrag från kemikalier, som kadmium och organiska föreningar, med hjälp av mikroorganismer och växter. Hur funkar det?

Publicerad:

Det stämmer att växter och mikroorganismer kan användas för att rena förorenade miljöer. En gemensam benämning för dessa metoder är bioremediering.

Bland växter finns så kallade hyperackumulerare som tar upp stora mängder tungmetaller från marken. Man avlägsnar sedan växtbiomassan. Det finns vattenväxter som kan utnyttjas på motsvarande sätt för att rena vatten. Troligen förekommer även att växter effektivt tar upp organiska miljöstörande ämnen.

Mikroorganismer utnyttjas främst för att bryta ner organiska miljöstörande ämnen. Här kan nämnas deklorering av klororganiska föreningar som exempelvis tetrakloreten (PCE) som är en vanligt förekommande markförorening. Med minskad kloreringsgrad ökar normalt nedbrytningshastigheten. 

Kvicksilverförorenad mark kan åtgärdas med hjälp av bakterier som reducerar oxiderat kvicksilver till elementär kvicksilverånga som spontant avgår till luften. Det rör sig ofta om speciellt framtagna organismer som kräver speciella förhållanden. Det finns företag som har utvecklat metoder för att få en framtagen organism att tillväxa och därmed effektivt oskadliggöra ett visst ämne.

TEXT: Olof Regnell, biologiska institutionen, Lunds universitet

Kommentarer

Kommentera