Frågor & svar
Nyheter

Peter 2017-12-14

Personligen skulle jag helst se flexiblare åldersgränser för när man kan gå i pension, både uppåt och neråt. Det talas mycket om att vi måste jobba längre eftersom medellivslängden ökar men vad som sällan nämns är att alltfler av de jobb som tidigare utförts av människor övertas av robotar och datorer. Utvecklingen inom artificiell intelligens gör att även arbeten som kräver tankekraft i högre grad kan utföras av robotar. Samtidigt är arbetslösheten mycket högre idag än för 30 år sedan. Behöver vi egentligen jobba mer? Trots allt har ju arbetstiden successivt minskat och semestern ökat genom åren. En del säger att det inte kommer att finnas pensionspengar kvar när de yngre går i pension men frågan är i så fall om det ekonomiska systemet är rätt anpassat för förutsättningarna. Kanske är arbete övervärderat idag. Kanske skulle man istället införa lön för dem som studerar, liknande som för doktorander, för att undvika att högutbildade behöver skuldsätta sig.