Frågor & svar
Nyheter
Foto: Emma Hanquist

Kom tillbaka efter sjukskrivningen

Tidig kontakt med arbetsgivaren och anpassningar av arbetet är två nycklar för att komma igen från en lång sjukskrivning. Du bidrar med din egen kunskap om hur du mår och vad du behöver.

Publicerad:

Det kan ta några dagar att komma in i arbetet igen redan efter några veckors sjukfrånvaro. Om du varit borta månader eller år, på grund av till exempel stressrelaterad ohälsa eller en cancerbehandling, är tröskeln högre.

– Ta stöd av företagshälsovården och primärvården. Vänta inte med arbetsanpassningen tills du är färdigbehandlad medicinskt. Då blir det svårare att komma igen, säger Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare, ergonom och leg fysioterapeut vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

Hon tycker att det är viktigt att arbetsgivaren tidigt tar kontakt med den som är sjukskriven.

– Vi har alla olika förutsättningar. Om arbetsgivaren är duktig på att anpassa arbetet efter detta blir det lättare att börja arbeta igen.

Hur mår du?

Charlotte Wåhlin påpekar att det är viktigt att allra först göra en noggrann bedömning av den sjukskrivnas hälsotillstånd och arbetssituation. Här behövs stöd av till exempel läkare, fysioterapeut och företagshälsovårdens eller primärvårdens rehabkoordinator.

– Kom ihåg att du är expert på dig själv, hur du mår och vad som är viktigt för dig för att du ska kunna återgå i arbete, medan vården är expert på det medicinska och företagshälsovården expert på arbetsmiljöfrågor.

Planera framåt och anpassa

Sedan är det viktigt att göra en rehabplan i samverkan, så att du vet vad som gäller. Här kan man ta med till exempel samtalsstöd, eller rätt nivå på fysisk aktivitet för dig. När det blivit dags att återgå i arbetet ska arbetsgivaren anpassa arbetssituationen så att det matchar din förmåga, men det finns ingen skyldighet att göra om tjänsten.

– Titta på hur du mår och hur arbetssituationen ser ut. Vad behöver du för att det ska fungera? Kanske flytta till ett lugnare rum eller jobba i ett annat projekt?

Det är också viktigt att titta på åtgärder så att inte samma problem uppstår igen.

– Om man till exempel får behandling för en ond nacke bör man inte gå tillbaka till samma belastning igen.

Vad är viktigt för dig?

Arbetskamraterna är också viktiga för att man ska komma tillbaka. Att de visar att de bryr sig om, hör av sig och är vänliga.

– Var inte rädd för att ta kontakt med någon som är sjukskriven. Om ingen hör av sig kan det bli ett hinder för att komma tillbaka och förlänga sjukskrivningen.

En röd tråd både för att komma igen efter en sjukskrivning och för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa är att titta på vad som är viktigt för varje individ för att arbetet ska fungera bra. Ta kontakt med personer som kan hjälpa dig, och berätta för din chef, till exempel vid medarbetarsamtal, vad du behöver.

– Jag vill också trycka på det förebyggande. Utgå gärna från arbetsmiljölagen och föreskrifter som finns. Att individen, förtroendevalda och arbetsgivaren jobbar för att lyfta arbetsmiljöfrågor och uppmuntrar medarbetarna att tala om vad de behöver. Till exempel för att hitta balans mellan arbete och fritid och möjlighet till återhämtning.

Charlotte Wåhlin betonar att man ska våga ta hjälp innan det går så långt att man blir sjukskriven. Redan när man ser tidiga symptom på ohälsa, som sömnproblem, att man drar sig undan socialt eller får svårare att fokusera. Både primärvården och företagshälsovården kan ge stöd här, och arbetsgivaren har ett ansvar att anpassa arbetet efter individens förutsättningar.

Kommentarer

Kommentera