Frågor & svar
Nyheter
Så här ser det slingrande omlöpet ut. Det ger öringen chans att simma runt turbinerna och slippa bli strimlad.

Livet leker för öringen igen

Tack vare ett samarbete mellan Jämtkrafts miljöfond, Naturskyddsföreningens
”Bra miljöval”, länsstyrelsen och EU har en vandringsled för öring öppnats upp.
– På köpet kan flodpärlmusslan komma tillbaka, säger Eva Thörnelöf vid Naturvårdsverket.

Publicerad:

Öringen är tillbaka i Billstaån som mynnar i Storsjön. Dammar vid vattenkraftverket har tidigare stoppat fiskens vandring upp till sjön Näkten.
– Det här är ett utmärkt exempel på hur företag genom hållbara projekt kan göra skillnad, säger Eva Thörnelöf som sitter i styrelsen för Jämtkrafts miljöfond.
Hon gillar särskilt att man i det här projektet går längre än vad lagen kräver.
– Roligt att jag med min expertkunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor kan bidra till att öka kunskapen inom Jämtkraft.

Bra miljöval

Lika mycket som miljöfonden och Naturskyddsföreningen har satsat genom ”Bra miljöval” har EU skjutit till. Totalt handlar det om en investering på 12,5 miljoner kronor för att återställa den biologiska mångfalden vid det förhållandevis lilla kraftverket. Även länsstyrelsen har deltagit i projektet.
– På köpet gynnas flodpärlmusslan, vars larver hänger fast vid öringen och kan på så sätt förflytta sig uppströms. Även andra arter av både djur och växter gynnas.
Med stor entusiasm berättar hon om projektet som dessutom bidrar med ekosystemtjänster.
– Redan nu ser vi att antal besökare ökar, och skolklasser kommer hit, både för att få nya upplevelser och lära sig mer om naturen. Sportfiskarna är förstås också glada nu.
En sträcka på drygt tre kilometer öppnas nu upp för vandrande fisk. Tre omlöp och upprivning av en damm genomförs.

Slingrar sig

– I en av dammarna fanns den naturliga meandreringen - en slingrande älvfåra - kvar. Redan i somras hade vegetationen kommit tillbaka.
Vad innebär omlöp?
– Tidigare har dammarna utgjort ett hinder för fisken att vandra upp. Nu anlägger man nya vattenleder som slingrar sig runt dammen.
För att inte odlad regnbågsforell, som smitit från odlingskassarna i Storsjön, ska vandra upp har man satt in en tröskel - klack - längre upp i systemet. Regnbågsforellen finns inte här naturligt och skulle störa den ekologiska balansen.

Eva tog klimatklivet

Efter en kort sejour på statsrådsberedningen är Eva Thörnelöf tillbaka på Naturvårdsverket. Innan dess var hon tf generaldirektör där under sju månader.
Men vad hände på departementet?
– Jag jobbade som kanslichef för framtids- och strategifrågor, men statsminister gjorde en ommöblering i regeringen, där ansvarigt statsråd fick lämna sitt uppdrag. Det innebar att projektet las ner och att mitt uppdrag försvann.
I dag är hon tillbaka på halvtid på Naturvårdsverket och trivs som fisken i vattnet med att jobba i projekt där hennes kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor kommer till nytta.

Stolt och nöjd

När hon tittar i backspegeln känner hon sig stolt över det hon åstadkom under den korta tiden som generaldirektör.
– Det var både roligt och spännande. Vi var i den delikata sitsen att den alliansbudget som då gällde sköt till nya pengar, totalt en halv miljard kronor. Det innebar att vi kunde göra extra satsningar, som klimatklivet.
Hon har satt spår genom den förändring som gjordes i verksamhetsplanen, som utmynnade i sju effektmål för bland annat viltförvaltning och friluftsliv. Det bygger på att avdelningarna samarbetar i team. Det ger också möjligheter till bättre styrning och uppföljning.
– Det var en idé som jag verkligen trodde på. Den modellen gäller än i dag och har utvecklats med Björn Risinger som gd.

Är mentor

Hon såg också till att i samråd med facken lyfta ut semesterlönetillägget från lönen.
– Tidigare var det inbakat i lönen, vilket vi nu har rättat till. Det gav ett extra tillskott i kassan för de anställda.
Vid sidan av jobbet har hon en mängd förtroendeuppdrag. Hon sitter bland annat i SMHI:s vetenskapliga råd, är ledamot i KSLA, har engagemang inom polarforskningen och på Stockholms universitet.
Att döma av hennes energi och vilja att förändra lär hon fortsätta med flera av uppdragen efter pension.
– Jag vill fortsätta göra punktinsatser, allt från att vara mentor till att moderera seminarier och engagera mig ideellt. #

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera