Frågor & svar
Nyheter

Birgitta Johansson 2017-04-07

Landstinget i Värmland erbjuder inte träning på arbetstid. Alla minuter räknas med stämpling. Friskvårdsbidrag erbjuds med 1200 SEK /år.