Frågor & svar
Nyheter

Elisabeth Lang 2017-04-24

Nej, det är länge sedan möjligheten till friskvårdstimme under arbetstid togs bort. Det erbjuds ett friskvårdsbidrag som skiljer sig mellan förvaltningarna i regionen.