Frågor & svar
Nyheter

Johanna 2017-04-07

Ja, en timme i veckan samt en friskvårdsförmån på 1500 kr/år. Men det finns några verksamheter inom kommunen som har svårt att nyttja friskvårdstimmen.