Frågor & svar
Nyheter

Mon 2017-04-07

Ingen friskvårdstimme från årsskiftet , men massage ett par ggr per år på arbetstid i stället som ag tar in på plats.