Frågor & svar
Nyheter

Nisse 2017-04-06

Linköpings kommun tog bort friskvårdstimmen (1 timma /vecka)några år sedan. Ersattes med ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor/år. Tycker inte att det är i ett steg i rätt riktning vad gäller deras ambition att vara en attraktiv arbetsgivare.