Frågor & svar
Nyheter

Peter 2017-04-07

Min arbetsgivare (en kommun) tog bort friskvårdstimmen eftersom inte alla, de som är schemalagda, kunde utnyttja den. Men även för att man inom personalorganisation inte tror att det leder till positiva effekter. Man argumenterar för att det "bara är de som normalt tränar som utnyttjar timmen".