Frågor & svar
Nyheter

Pia 2017-04-10

Tyvärr har vi ingen form av friskvård över huvud taget hos min arbetsgivare. Har tagit upp frågan flera gånger med min chef och mitt fackombud. Känns tråkigt när man samtidigt vill vara en attraktiv arbetsgivare och plockar bort friskvården med argumentet att inte alla i organisationen kan ha en friskvårdstimma. Borde vara fullt lösbart att ha olika friskvårdsalternativ för kommunens anställda. Alla känner ju till fördelarna att satsa på friskvård.