Frågor & svar
Nyheter

Stina 2017-04-07

Japp! Vi har rätt till 60 minuter friskvård på arbetstid per vecka, för den som jobbar heltid. För deltid är det 45 min per vecka som gäller. Det finns ett stort utbud av olika fysiska aktiviteter att tillgå via personalklubben vid sjukhuset.