Frågor & svar
Nyheter

Helena 2017-01-13

Jag tar succesivt bort sådant som jag tycker tar min energi t ex puchnotiser på mail (måste aktivt gå in och titta, vilket gör att jag inte blir störd lika ofta). Tidsplanering som är realistisk och till och med pessimistisk. Promenader och träna med sådant som är kul (varierar från badminton, dans (spontan och par), löpning styrketräning). Vara med personer som ger energi. Behöver man vara med "energitagare" planera in återhämtningstid.