Frågor & svar
Nyheter

Betula 2017-02-19

Ja, det blir jobb under vabb. Det blir ibland enkel admin-arbete eller paradigm 2 grejer (dvs sånt som man borde göra men som inte alls är brådskande, exv. strategisk planering).