Frågor & svar
Nyheter

Yogalisa 2017-02-17

Endast i undantagsfall eftersom det inte är tillåtet från FK eller krävs av min arbetsgivare. Rapporterar naturligtvis den jobbade tiden och justerar med ansökt tid för VAB till FK.