Frågor & svar
Nyheter

@ 2017-06-09

Vi har de senaste åren fått valet att växla semestertillägget mot extra dagar. Cirka hälften av mina medarbetare väljer att göra den växlingen (mig inräknat). Det är uttalat från arbetsgivaren att vi ska plocka ut våra semesterdagar och det är heller aldrig några problem att göra det.