Frågor & svar
Nyheter

CAL 2017-06-08

Håller med MC. Att välja bort löneförhöjningar och därmed sänka sin kommande pension är inte ett alternativ. Möjligheten att på annat sätt kunna växla in t ex semesterersättning för att få mer ledig tid är välkommen.