Frågor & svar
Nyheter

Charlotte 2017-06-09

Jag har redan 32 semesterdagar och har svårt att få dem till att gå åt (då jobbet inte riktigt tillåter semester på sommaren) så jag tar hellre lönehöjning än semesterdagar.