Frågor & svar
Nyheter

DA 2017-06-08

Jag kan absolut tänka mig avstå från lönehöjning och istället ha mer ledig, antingen som semester eller som färre arbetstimmar per vecka.