Frågor & svar
Nyheter

GA 2017-06-09

Mer semester låter bra, har dock varit med om att facket (var då medlem i SHSTF) förhandlade extra semesterdagar istället för löneökning för sina medlemmar. Dessa togs bort i dåliga tider utan kompensation i lönelyft i senare skede! (staten tog beslut om att extra semesterdagar skulle bort) Detta hände för många många år sedan. Känns som löneökning är svårare för staten att gå in och besluta om. Bara en tanke.