Frågor & svar
Nyheter

SE 2017-06-08

Jag har på en tidigare arbetsplats kunnat välja att få bonusen i pengar eller som semesterdagar. Jag skulle mycket gärna få möjlighet att byta löneförhöjning mot semester eller att kunna köpa semesterdagar.