Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2017-06-08

Jag kan inte byta lön mot extra semester då jag är lågavlönad. Hade jag haft högre lön skulle jag kunnat tänka mig det.