Frågor & svar
Nyheter

Jenny 2017-08-21

Har ersatt en hel del plastartiklar med sådana av glas eller metall. Försöker återanvända den plast som redan köpts och ej kan ersättas f.n. Ser till att återvinna all plast jag hittar på korrekt sätt (t.ex. skräp i naturen).