Frågor & svar
Nyheter

Anna 2017-05-22

Jag är vegetarian, cyklar och åker kollektivt, konsumerar så lite jag kan, bor i liten lägenhet och försöker hela tiden lära mig mer. Jag jobbar med hållbar stadsutveckling och försöker på fritiden att stötta politiker att ta hållbara beslut om vårt samhälle.