Frågor & svar
Nyheter

Jim 2017-05-18

Tjänsteresor görs helt oblygt med flyg inom statliga myndigheter, korta inrikesresor ej undantaget. Det är enorma utsläpp vi talar om. Politikerna är relativt maktlösa. De privata flygbonusförmånerna blomstrar erhållna från tjänsteresor blomstrar och hetsar till ännu mer flygresor. Cykling och laddstolpar är jättebra men fixar tyvärr inte klimatet.