Frågor & svar
Nyheter

Leif Lindau 2017-12-15

Det är ju så att nära 100 % av alla forskare och alla politiker och tjänstemän i staten är helt säkra på att havet kommer att stiga 10 meter och tempen öka med 5 grader C på 100 år eller något ådant. Varför satsar staten då miljarder på att fortsätta mäta isvolym, temperaturer et c och allt annat. Jag tycker det verkar liksom vara färdgforskat. Vore det inte bätre att satsa allt på andra sätt att producera el eller ta bort CO2 från atmosfären ? Och vad är "klimatforskarna" för sorts människor som inte tror på vad de själva forskat fram och då ägnar sig åt något annat nyttigt likt små barn som måste göra samma sak alltid när de ska somna in.