Frågor & svar
Nyheter

Lönsamt att agera 2017-05-19

Har solceller på taket och har andelar i vindkraftverk. Lönsamt, 10-15 % avkastning är inga konstigheter, och jag producerar mycket mer än vad familjen gör av med. Eldar ved på högeffektivt sätt på vintern. Ät mer grönt så lever du friskare, längre och skonar klimatet. Investerar pengar så att det byggs förnyelsebar energi främst i Asien, mycket bra avkastning och förmodligen högsta nyttan! Viktigt att köra bil på väte, el eller gas - annars ger man pengar till djävulen varje gång man tankar