Frågor & svar
Nyheter

Michael Karnerfors 2017-05-19

Jag propagerar för fortsatt användning av Sveriges i särklass klimatsmartaste kraftkälla: kärnkraft. I ett livscykelperspektiv är detta den absolut bästa ur klimatperspektiv. Det bekväma, det enkla, den billiga vägen framåt för mig hade varit att bara sjunga med från sångbladet och stå lydigt i kören. Men fakta talar för sig: med 5 gram per kWh är kärnkraft klimatsmartast för Sverige. Don't like it? Synd för dig... då får du hitta en bättre verklighet att bosätta dig i.